Flexibel werken

We streven naar een zo groot mogelijke keuzevrijheid voor zowel cliënten als onze medewerkers. Onze medewerkers zien wij als onze grootste kracht. Daarom investeren we in hen en ondersteunen we hun persoonlijke en professionele ontwikkeling zo veel mogelijk. We zetten ons dagelijks in voor een stimulerend werkklimaat, waarin iedere medewerker doorlopend naar verbeteringen streeft in het belang van
de cliënt.

Carinova wil een sfeer creëren waarin de cliënt en de medewerker zich prettig voelt. Daarom wordt er uitgegaan van een aantal basisprincipes, namelijk: samenwerken, open communiceren, verantwoordelijkheden bij de medewerkers (terug)leggen en vertrouwen geven.