Leden voor de Cliëntenraad

Voor de cliëntenraad is Carinova op zoek naar twee nieuwe cliëntenraadsleden, waarvan bij voorkeur één met kennis van of affiniteit met Mantelzorg en één met kennis op het gebied van Financiën.

 • Deventer
 • Overig
 • Overig
 • Ondersteunende diensten
Direct solliciteren
Mail of deel deze vacature

Lijkt deze functie je leuk, maar wil je misschien meer of minder werken? Of op een andere locatie? Carinova maakt mogelijk. WhatsApp ons

Wat jij doet

Carinova biedt in twaalf gemeenten met bijna 4.000 medewerkers en 1.000 vrijwilligers zorg, behandeling en ondersteuning aan 12.000 cliënten en hun omgeving. Carinova wil dat iedere cliënt de ervaring heeft dat de zorg “vertrouwd dichtbij” plaatsvindt. Daarbij stelt Carinova de cliënten, hun specifieke wensen en mogelijkheden op de eerste plaats. Vanuit deze achtergrond zetten de medewerkers van Carinova zich dagelijks creatief en flexibel in. Vanuit meerdere vakgebieden dragen zij, zo nodig in samenwerking met ketenpartners, bij aan de kwaliteit van leven en welbevinden van de cliënten.

De cliëntenraad (CR) van Carinova
De kwaliteit van zorg en wonen wordt binnen Carinova gerealiseerd in dialoog met cliënten. Dit gesprek vindt plaats op individueel niveau, maar ook op centraal niveau. Vanuit het perspectief van het algemeen belang voor alle cliënten. Carinova hecht daarom ook waarde aan een goede dialoog met de CR.

De CR adviseert de Raad van Bestuur (RvB) gevraagd en ongevraagd. Ook denkt de CR mee bij ontwikkelingen en veranderingen in het beleid, steeds met de bedoeling de kwaliteit en veiligheid van zorg te verbeteren. De RvB weegt deze adviezen en besluit uiteindelijk gemotiveerd hoe zij hiermee omgaat. Het kader wordt gevormd door de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz).

De CR telt acht leden en een onafhankelijke voorzitter en wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris. Het is van belang dat er in de raad leden zitten met verschillende, specifieke deskundigheid. In dit geval is de CR op zoek naar twee nieuwe leden, waarvan één met kennis van of affiniteit met Mantelzorg en één met kennis op het gebied van Financiën. Vanwege de gewenste spreiding over het werkgebied van Carinova zijn de nieuwe leden bij voorkeur afkomstig uit het noordelijk deel van het werkgebied (gemeentes Zwolle, Dalfsen, Staphorst, Ommen, Hardenberg).

Wie jij bent

Een lid van de CR:

 • heeft een positieve en constructief kritische houding en beschikt over vaardigheden om samen te kunnen werken;
 • geeft ruimte aan de mening van anderen en is daarin respectvol;
 • heeft goede uitdrukkingsvaardigheden in woord en geschrift;
 • kan zich verplaatsen in zowel de positie van cliënten en hun omgeving als die van medewerkers, management en organisatie;
 • zoekt flexibel verbindingen, ook bij diversiteit van meningen en/of belangen;
 • heeft plezier in het proactief bijdragen aan de medezeggenschapsfunctie van de CR en aan de kwaliteit en veiligheid van de zorg;
 • kan flexibel schakelen tussen strategische en operationele onderwerpen en onderscheid maken tussen individuele en algemene cliëntenbelangen;

Wat wij bieden

Vergoeding
Voor de werkzaamheden als lid van de cliëntenraad kent Carinova een passende vacatieregeling.

Meer informatie
Informatie over de CR vindt u op onze website via de link https://www.carinova.nl/over-carinova/clientenraad/

Verdere informatie over deze functie kan worden verkregen via het algemene e- mailadres van de cliëntenraad: clientenraad@carinova.nl en telefonisch bij de voorzitter dhr. Piet de Noord, tel. 06-302 104 50.

Uw reactie, voorzien van motivatiebrief en CV kunt u zenden naar clientenraad@carinova.nl

Neem alvast een kijkje

"Bij Carinova krijg ik de kans om mijzelf te ontwikkelen."

- Jurgen

Je collega’s die werkzaam zijn bij thuiszorg, woonzorg, mantelzorgondersteuning, behandelcentrum of bij Wmo diensten staan er dankzij jou niet alleen voor. Jij ondersteunt hen zodat zij zich volledig kunnen richten op de zorgtaken voor hun cliënten. Of je bijvoorbeeld werkt bij communicatie, personeelszaken, de administratie, opleidingen, beleidsadvies of facilitair, het is veeleisend en vraagt altijd om organisatorisch inzicht. Benieuwd op welke manier jij een ondersteunende rol bij kan dragen aan persoonsgerichte zorg en ondersteuning voor onze cliënten?

Hoe gaan we verder na je sollicitatie?

Spreken onze mogelijkheden je aan? Reageer dan vooral op onze vacature. Dat kan simpel, snel en op jouw manier: via het digitale formulier of neem persoonlijk contact met ons op. We bekijken jouw sollicitatie en nemen binnen 5 werkdagen contact met je op.

1. Eerste gesprek

Tijdens een uitgebreide kennismaking leren we elkaar beter kennen. Bij dit gesprek sluit een recruiter, een teamlid en/of manager uit het team aan. In sommige gevallen wordt een meeloopdag gepland.

2. Tweede gesprek

We zien een match! Tijdens dit gesprek bespreekt een recruiter samen met jou de arbeidsvoorwaarden en alles waar jij nog vragen over hebt.

3. Contract

Ben jij nog steeds net zo enthousiast als wij? In dat geval maken we je contract in orde. Ook ontvang je een aantal formulieren zodat jouw indiensttreding definitief gemaakt kan worden.

4. Welkom

Na het ondertekenen van het contract en de bijbehorende formulieren, mogen we je officieel welkom heten als collega! In overleg met het team bepaal je jouw eerste werkdag en worden alle benodigdheden passend bij jouw functie, zoals bijvoorbeeld een telefoon, iPad en/of laptop geregeld.

Of vraag het Mandy

Wil je meer weten over deze vacature, het sollicitatieproces, of heb je andere vragen? Mandy is recruiter bij Carinova Matchpunt en vertelt je graag meer!

0613490480

Leden voor de Cliëntenraad Direct solliciteren